Hans Børli

Av Arne Durban (2010)

Om kunstverket

Utenfor Eidskog Rådhus finner vi Børlis plass, med en byste av dikteren. Frem mot 100-års jubileet for Hans Børlis fødsel i 2018, vil denne plassen rustes opp. Eidskog kommune mottok 8. desember 2015 en stor gave fra Sparebanken Hedmarks kunstfond. Dette skal brukes til et nytt kunstverk knyttet til Hans Børlis univers, og plasseres på Hans Børlis plass.

På denne måten vil plassen bli betydelig oppgradert, på en måte som er Eidskogs store dikter verdig.

Arne Durban

Les mer...

Relaterte artikler