Elg og elghund

Av Skule Waksvik

Om kunstverket

Skule Waksvik levde i tidsrommet 1927 - 2018. Fødested Stranda . Han hadde en rekke studiereiser til Frankrike, Italia og Egypt i 1940-50 årene som utviklet hans estetiske sans. Han ble også tidlig sysselsatt med å lage utsmykningsskulpturer til offentlige utemiljøer. Han hadde stor interesse for norske skogs- og husdyr i dyreportretter.

Skule Waksvik

Les mer...