Gamle sykehuset

Av Trine Støren

  • Navn Gamle sykehuset
  • Kunstner Trine Støren
  • Sted Eidskog Helsetun

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter